O projektu

Centrum informací pro onkologické pacienty, zkráceně CIOP, si klade za cíl zvýšit informovanost onkologických pacientů a tím i zvýšit kvalitu jejich života v průběhu léčby i po ní.

Informační centrum představuje část projektu, kde dochází k osobnímu kontaktu s pacientem. Edukační sestra, která v centru poskytuje služby, bude průvodcem onemocněním onkologickým pacientům a ti se na ni budou moci obrátit v každé situaci a s každým problémem, který může během léčby vzniknout, ať už zdravotního, sociálního či psychologického rázu.

Aktivity Informačního centra:

  • Relevantní informace – minimalizovat riziko volně přístupných informací na internetu a „dobrých rad“
  • Řešení ošetřovatelských diagnóz (v kompetenci)
  • Maximální servis v příjemném prostředí
  • Psychická podpora a pomoc
  • Nepřímé sdělení informací od lékaře
  • Zprostředkování kontaktu na další odborníky (zdravotní problematika, sociální problematika apod.)

Projekt CIOP realizuje Dialog Jessenius o.p.s.

Abychom vám dokázali přinést relevantní informace týkající se závažných onemocnění, vytvořili jsme krátký dotazník a prosíme o jeho vyplnění. Dotazník naleznete ZDE.

Všem děkujeme

Naši partneři