Průvodce onemocněním

Vědět je klíč

Série DVD a brožur, které mohou pomoci pacientům, případně jejich blízkým.

Již od roku 2009 se zabýváme osvětou o závažných onemocněních, jejíž součástí je výroba edukačních filmů pro pacienty a jejich blízké.

Některá onemocnění by neměla tak hluboký dopad, kdyby o nich byli pacienti lépe informováni a kdyby věděli, koho a nač se ve věci svých zdravotních obtíží zeptat.

Postupně vzniká edice filmových průvodců, která má pomoci včasnému rozpoznání choroby a provést pacienta následnou léčbou.

www.pruvodce-onemocnenim.cz

Filmy připravujeme ve spolupráci s experty z řady medicínských oborů a natáčení probíhá napříč celou republikou. Ve filmech vystupují i pacienti, kteří informují o svých zkušenostech.

Všem děkujeme

Naši partneři