CIOP a Hlas onkologických pacientů zorganizoval seminář pro veřejnost

Dne 28. května zorganizovalo Centrum informací onkologického pacienta a pacientské organizace Dialog Jessenius a Hlas onkologických pacientů seminář pro veřejnost. Tématy byla dispenzarizace onkologických pacientů a personalizovaná léčba karcinomu prsu.

Seminář se konal pod záštitou ministra zdravotnictví.

Podívejte se na reportáž ze semináře.

Záznam přednášky Doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA o dispenzarizaci onkologických pacientůZáznam přednášky MUDr. Kataríny Petrákové, Ph.D. o karcinomu prsu – nastal již čas personalizované medicíny?

Všem děkujeme

Naši partneři