Pacientská sekce PragueONCO 2018

Ve dnech 24. až 26. ledna proběhne již 9. ročník pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2018.
Kolokvium každoročně probíhá ve 3 dnech, začíná seminářem pro pacienty a pokračuje sesterskou a lékařskou sekcí.

Pacientský seminář organizuje Dialog Jessenius a v rámci jeho programu budou letos představeny i první výsledky Centra informací pro onkologické pacienty (CIOP).

Program:

14:00–14:25
Úloha pacienta v procesu léčby a uzdravování je aktivní
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

14:25–14:40
Sport mi zachránil život
Petr Koukal

14:40–14:50
Pohybová aktivita onkologických pacientů
Liga proti rakovině, Brno

15:00–15:10
Fyzická aktivita v léčbě a prevenci u onkologických pacientek
Mgr. Petra Adámková – Onko Unie, o. p. s.

15:10–15:20
Stomici plavou, sportují – ze života se radují
Ing. Marie Ředinová, České ILCO, z. s.

15:20–15:35
Hlas pacientek – nezávislá platforma
Léky pod regulací – srozumitelně pro pacienty
PhDr. Ivana Plechatá

15:35–16:00
Podpůrná péče při onkologickém onemocnění v sociálně aktivizační službě
Bc. Michaela Čadková Svejkovská, Dis., Amelie, z. s.

16:00–16:30
Přestávka s kávou

16:30–16:45
Léčba bolesti
MUDr. Jitka Fricová, Ph.D., vedoucí lékař, Klinika anesteziologie, resuscitace a
intenzivní medicíny, Centrum pro léčbu bolesti, VFN a 1. LF UK

16:45–17:30
Výživa, pohyb a zdravý životní styl v prevenci zhoubných nádorů
Petr Havlíček

17:30–17:45
S váhou nahoru a dolů
Bellisky, Aliance žen s rakovinou prsu

17:45–18:00
Střeva, strava, stomie
Pavla Štikarová, České ILCO, z. s.

18:00–18:10
Zpráva o CIOP, poděkování
Bc. Michaela Tůmová, Dialog Jessenius, o. p. s.

18:10 Závěr

 

Všem děkujeme

Naši partneři