Pacientský seminář v rámci PragueONCO 2020 – webcast

Dne 29. ledna 2020, první den 11. ročníku pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO 2020, se již tradičně konal Pacientský seminář. Přednášky se zabývaly problematikou onkologické léčby, léčby nádorové bolesti, genomového testování nádorů a podpůrné onkologické péče a léčby, včetně hojení ran nebo otázek stresu při onkologické léčbě. Na semináři byla představena také Sekce podpůrné léčby ČOS. Dialog Jessenius vás zve na poslech záznamu části pacientského sympózia.

Poslechněte si přednášky pacientské sekce:


Ing. Michal Vaněček, PhD, MBA: „Lékařův pacient a pacientův lékař po 30 letech“


prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (Onkologická klinika 1.LF UK a VFN): Genomové testování nádorů


prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. (FN Plzeň, Onkologická a radioterapeutická klinika): Sekce podpůrné léčby ČOS – především pro pacienty


Mgr. Šárka Slavíková (Amelie,o.s.): Vliv sociálních aspektů na stres


MUDr. Kateřina Jirsová (Nemocnice Na Pleši): Péče o chronické rány – kazuistiky

Všem děkujeme

Naši partneři