PRAGUEONCO 2022

 

 

 

Program pacientské sekce

15:00

Zahájení

15:00 – 15:20

Kondicí proti rakovině-prof. MUDr. P. Tesařová, CSc. 

15:20 – 15:40

Druhý názor, právo být zapomenut a další témata pro HOP v roce 2022 – Mgr. Petra Adámková, předsedkyně výboru HOP

15:40 – 16:00

Zdravotně sociální pomezí – co se změnilo a co usilujeme – Mgr. Š. Slavíková, Amelie

16:00 – 16:10

Coffee break

16:10 – 16:30

Elektronizace zdravotnictví – švédský model, Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D., IKEM

16:30- 17:10

Jak zvládat náročná období pohledem   psychologie – možnosti podpory zdraví  onkolog. pacienta  PhDr. Ing. M.Pospíchal, Ph.D.UK     

17:10 – 17:30

Hojení ran v onkologii – prevence a léčba – prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. FN Plzeň Onkologická a radioterap. klinika

17:30 – 18:00

Genomové testování v ČR- prof. MUDr. M. Svoboda, Ph.D., ředitel  MOU, MUDr. Lenka Vášová

 

              

Všem děkujeme

Naši partneři