Gynekologické zhoubné onemocnění
01

Gynekologické zhoubné onemocnění

Gynekologické zhoubné onemocnění zahrnuje především rakovinu (karcinom) dělohy, nebo vaječníků (ovária) nebo děložního čípku. Rakovina dělohy postihuje přibližně 2000 žen ročně v rámci ČR, většinou včas zjištěných a tedy i lepšími léčebnými výsledky. Rakovina vaječníků (ovária) postihuje přibližně 1000 žen ročně, většinou ve vyšším věku, ale bohužel často již v pokročilém stádiu nemoci s mnohočetným postižením dutiny břišní. Rakovina děložního čípku postihuje téměř 1000 žen ročně, má možnost prevence pomocí zaváděného programu očkování proti HPV virové infekci a má možnost včasného záchytu nejsou-li opomíjeny pravidelné gynekologické kontroly.  Zatímco u rakoviny vaječníků a dělohy hrají ve vývoji nemoci velkou roli hormonální vlivy a případně v menší míře i genetické změny, pak u rakoviny čípku je to především vliv infekce s HPV viry. U každého onemocnění se přesně vyšetřuje mikroskopická struktura a rozsah postižení. Léčebné postupy se pak řeší podle výsledného zařazení do rizikové skupiny, respektive stádia nemoci.  V léčbě se uplatňuje podle možností především operační řešení, dále pak chemoterapie, ozařování, ale také využití léčby s moderními léky (cílená/biologická/imunitní léčba). U malých včas zachycených nádorů je onemocnění řešitelné i samotnou operací a dobrými vyhlídkami do budoucnosti.

Biologická léčba
Chirurgická léčba
Hormonální léčba
Intravenózní chemoterapie
Radiační léčba
Varianty léčby

Biologická / cílení / imunitní léčba – gynekologie

Biologická/cílená/imunitní léčba se zvažuje jako možnost další a spíše doplňkové léčby v některých případech zhoubných gynekologických onemocnění. Léčba může být podávána ve formě kapačky, případně tablet. Jsou to chemické molekuly nebo bílkoviny (protilátky), které rozličnými mechanismy přímo nebo nepřímo omezují růst nádoru. Tyto léky se podávají samostatně, případně v kombinaci nebo v návaznosti s chemoterapií. Jejich efekt, bezpečnost a využití je vázáno na skupiny pacientů s přesně určeným podtypem rakoviny. Jakkoliv je tato léčba označována jako biologická, i zde je nutno počítat s možnými komplikacemi.

Biologická / cílení / imunitní léčba – gynekologie
Varianty léčby

Chirurgická léčba – gynekologie

Operační odstranění nádoru, pakliže odstranit jde, je základním pilířem léčby zhoubných gynekologických onemocnění. Rozsah operace a potřeba odstranění celých orgánů nebo jejich částí závisí především na velikosti a uložení nádoru a také celkovém rozsahu onemocnění a stavu pacienta. Po chirurgické léčbě podle rizika většinou bývají doplňovány do kombinace i další typy onkologické léčby – chemoterapie a ozařování.

Chirurgická léčba – gynekologie
Varianty léčby

Hormonální léčba – gynekologie

V případě navracející se rakoviny dělohy a u některých podtypů rakoviny vaječníku může mít podávaná hormonální léčba (tablety, injekce, roztok, a.j.) příznivý efekt. Podle typu onemocnění se může využít léčba blokující ženský pohlavní hormon estrogen (jako využíváme u rakoviny prsu), nebo se podávají léky s vlastnostmi ženského hormonu progesteronu.

Hormonální léčba může být dosti často doprovázena bolestivostí hlavy, nevolností, neklidem, nespavostí, změny nálad, tvorba otoků a nárůst hmotnosti.

Hormonální léčba – gynekologie
Varianty léčby

Intravenózní chemoterapie – gynekologie

Jedná se o léčbu, která je podána ve formě injekce nebo infuze (kapačky). Tyto léky se nazývají cytostatika a dokážou blokovat množení buněk nádoru. Mohou se podávat kombinace dvou i více cytostatik a podáváme i léky proti nevolnosti a zvracení. Chemoterapie se podává opakovaně v několika cyklech a po podání chemoterapie následuje několikadenní až několikatýdenní pauza pro regeneraci.  Využívá se zde většinou v případech rozsáhlejších nemocí, návratu rakoviny nebo jako doléčení po chirurgické léčby. U karcinomu vaječníků se může chemoterapie v některých případech podávat i přímo jednoduchým „napuštěním“ do dutiny břišní.

Intravenózní chemoterapie – gynekologie
Varianty léčby

Radiační léčba – gynekologie

Působením přesně zaměřeného a cíleného paprsku radiačního záření dochází v místě dopadu k poškození a následnému odumírání buněk nádoru. Zevní ozařování se využívá úspěšně ve vybraných případech rakoviny dělohy a děložního čípku jako samostatná léčba, nebo v kombinaci s chemoterapií. Ozařování bývá cíleno do oblasti nádoru a okolí. Probíhá v jednotlivých denních dávkách (frakcích) většinou po dobu několika týdnů. Velké nároky jsou kladeny na přesnost udržení polohy při ozařování a také na péči o kůži po ozáření. U některých případů se může doplňovat i vnitřní lokální ozařování (tzv. brachyradioterapie), kdy se kovový radiační zářič přesně na vymezenou dobu zavádí pochvou k děloze nebo do dělohy (v tomto případě se výkon provádí v narkóze).

Radiační léčba – gynekologie

Možné vedlejší účinky

Alergické reakce Zobrazit více Zobrazit méně

Mohou se objevit, ikdyž spíše vzácněji, v podobě třesavky, zimnice, horečky, zarudnutí a svědění kůže v období aplikace léku nebo časně po podání.

Kožní změny Zobrazit více Zobrazit méně

Mohou se objevit záděrky a změny v okolí nehtů, zvýšená citlivost sliznic, zhoršené hojení poranění.  Může se objevit i lokalizované zarudnutí a pálení na dlaních a ploskách nohou.

Porucha hojení a srážlivosti krve Zobrazit více Zobrazit méně

Některé biologické léky narušují proces hojení ran po úrazech nebo operacích, mohou zvyšovat riziko trombózy žil nebo naopak krvácivosti, a z těchto důvodů je pak nutné ukončení nebo alespoň přerušení podávání.

Příznaky podobné chřipce Zobrazit více Zobrazit méně

V průběhu chemoterapie mohou celkové obtíže v podobě únavnosti, slabosti, pobolívání svalů, kostí a kloubů, případně i mírně zvýšená teplota připomínat probíhající chřipkovité onemocnění nebo zápal plic. V případně jejich výskytu lze v dalším cyklu chemoterapie upravit nebo doplnit léky tak, aby obtíže byly alespoň mírnější.

Zažívací obtíže, průjem, zácpa Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie bývá často zodpovědná za nechutenství, epizody průjmů nebo naopak zácpy. Při občasných a mírně probíhajících obtížích není nutné žádné speciální opatření. Vždy ale lékaře na tyto obtíže upozorněte. Ovlivněny mohou být kromě medikamentů také vhodnou úpravou stravy.

Při podávání cytostatika irinotekanu se může objevit průjem již v době jeho aplikace, jinak se průjmy objevují spíše během pobytu doma.

Možné vedlejší účinky

Komplikace v jizvě Zobrazit více Zobrazit méně

Pooperační průběh záhy po operaci může být komplikován zánětem v oblasti jizvy, krvácením.

Bolest a dýchací potíže Zobrazit více Zobrazit méně

Bolestivost v místě operace doprovázejí především časné období po operaci a postupně většinou odeznívají, pacient může pociťovat i různě obtěžující a omezující dechové obtíže.

Nežádoucí účinky na sexuální funkce – gynekologie Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie, pakliže nebylo nutné odstranit operačně vaječníky, může mít za následek navození dočasné nebo i trvalé poruchy a zástavy menstruačního cyklu, zvýšení nepříjemné citlivosti a suchosti poševní sliznice a snížení celkového sexuálního uspokojení a potřeby.

Zažívací a střevní komplikace – gynekologie Zobrazit více Zobrazit méně

Po rozsáhlých operacích (obzvláště u rakoviny vaječníků) může během měsíců docházet k tlaku vnitřních jizevnatých srůstů (tzv. adheze) na střevo s bolestivostí a poruchou průchodnosti.

Možné vedlejší účinky

Obtíže při hormonální léčbě Zobrazit více Zobrazit méně

Hormonální léčba bývá doprovázena náladovostí, návaly horka, bolesti hlavy, zvýšená citlivost a bolestivost bradavek a růst prsů  (tzv. gynekomastie).

Bolest při hormonální léčbě Zobrazit více Zobrazit méně

Hormonální léčba může navozovat symetrickou bolestivost kloubů, páteře, ztuhlost svalů především ráno, sníženou svalovou sílu. Obtíže mohou být zvládány léky proti bolesti, někdy bývá potřeba změny hormonální léčby.

Možné vedlejší účinky

Dočasný pokles krvetvorby Zobrazit více Zobrazit méně

Cytostatika mohou způsobit přechodný pokles tvorby krvinek, který se může projevit vyšší náchylností k horečkám a infekcím, celkovou slabostí, únavností a bledostí, snazší tvorbou modřin, či krvácením z nosu. Komplikace bývá odhalena vyšetřením krevního obrazu a řešením bývá např. podání podkožní injekce léku na podporu regenerace krvetvorby, nebo podání transfuzí krve, či antibiotik podle okolností.

Může být i nutné přerušení nebo snížení intenzity chemoterapie.

Nevolnost a zvracení Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie je vysoce riziková pro rozvoj nevolnosti a zvracení. V rámci prevence jsou pacientovi včas před chemoterapií podány léky (v podobě tablet nebo injekce), které nazýváme antiemetika, a které mají za cíl blokovat pocit nevolnosti a zvracení způsobené chemoterapií. Tabletky antiemetik bývají zajištěny i pro pobyt doma, kdy se může ještě v prvních dnech po chemoterapii nevolnost a zvracení objevit.

Tabletová chemoterapie způsobuje nevolnost a zvracení méně často.

Alergická reakce – chemoterapie Zobrazit více Zobrazit méně

Může dojít k rozvoji  kožní vyrážky, svědění, tlakům, bolesti, dušnosti, horečce.  K omezení rizika se pacientům proto včas předem podávají léky proti alergické reakci

Ztráta vlasů Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie podávaná při tomto onemocnění může způsobovat řídnutí nebo i úplnou ztrátu vlasů, začínající zhruba v období za 3-4 týdny od zahájení léčby. K překonání tohoto období je možné zajistit paruku. Nově rostoucí vlasy mohou mít změnu barvy, být hustější, změní styl růstu. Vzácně zde může být potřeba paruky trvalá.

Obtíže se sliznicí v ústech a krku Zobrazit více Zobrazit méně

Podání chemoterapie zhoršuje regeneraci sliznic dutiny ústní a rtů a může způsobit bolestivost nebo drobné defekty. Udržujte rty vlhké jemnými mastmi nebo krémy, pečujte pečlivě o čistotu dutiny ústní pravidelnými výplachy a čištěním zubů jemným kartáčkem – blíže na www.mukozitida.cz

 

Zažívací obtíže Zobrazit více Zobrazit méně

Ozařování v oblasti pánve a břicha může být doprovázeno častějším drážděním s průjmovitou stolicí při zánětu střeva a konečníku.

Kožní změny Zobrazit více Zobrazit méně

Mohou se objevit záděrky a změny v okolí nehtů, zvýšená citlivost sliznic, zhoršené hojení poranění.  Může se objevit i lokalizované zarudnutí a pálení na dlaních a ploskách nohou.

Příznaky podobné chřipce Zobrazit více Zobrazit méně

V průběhu chemoterapie mohou celkové obtíže v podobě únavnosti, slabosti, pobolívání svalů, kostí a kloubů, případně i mírně zvýšená teplota připomínat probíhající chřipkovité onemocnění nebo zápal plic. V případně jejich výskytu lze v dalším cyklu chemoterapie upravit nebo doplnit léky tak, aby obtíže byly alespoň mírnější.

Účinek na nervy a svaly Zobrazit více Zobrazit méně

Některá cytostatika mohou negativně působit a poškozovat především nervová zakončení v oblasti rukou a nohou a způsobovat tak pocity brnění, mravenčení, zhoršené citlivosti nebo zhoršení jemných činností prstů a jistotu při došlapu. Tyto obtíže se velmi zvýrazňují při působení chladu a narůstají s počtem podaných cyklů chemoterapie. Obtíže mohou postupně odeznívat a být případně mírněny vhodnou tabletovou léčbou od neurologa.  Někdy však komplikace přetrvávají desítky měsíců.

Možné je také zhoršení sluchu.

Únava Zobrazit více Zobrazit méně

V různém stupni intenzity doprovází pacienty s nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou, může být projevem i depresivního ladění, případně poklesu tvorby červených krvinek. Informujte o ní lékaře. Přizpůsobte denní režim svému stavu. Kondiční vycházky a cvičení mohou být ku prospěchu

Bolest při chemoterapii Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie sama od sebe nebolí, ale navozené komplikace mohou bolestivost způsobovat – zvýšená citlivost až bolest svalů, kostí a kloubů, bolestivost sliznic dutiny ústní, žaludku, bolestivost podrážděných žil po aplikaci chemoterapie v infúzi.

Nežádoucí účinky na sexuální funkce – gynekologie Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie, pakliže nebylo nutné odstranit operačně vaječníky, může mít za následek navození dočasné nebo i trvalé poruchy a zástavy menstruačního cyklu, zvýšení nepříjemné citlivosti a suchosti poševní sliznice a snížení celkového sexuálního uspokojení a potřeby.

Možné vedlejší účinky

Postižení kůže Zobrazit více Zobrazit méně

Následky radiační léčby lze přirovnat k situaci obdobné při intenzivním opalování na sluníčku nebo v soláriu. Kůže bývá citlivější, načervenalá, pálivější, postupně tmavnoucí, v těžších případech může docházet k odlučování vrstviček pokožky. Důležité je pravidelné promazávání krémy po opalování, omezení dráždění těsnými šaty, teplem, mrazem.

Zažívací obtíže při ozařování Zobrazit více Zobrazit méně

Ozařování v oblasti pánve a břicha může být doprovázeno nechutenstvím a bolestmi břicha, častějším drážděním s průjmovitou stolicí při zánětu střeva a konečníku. Obtíže se mohou objevit i za několik měsíců a let. Problémem může být obtížné vyprazdňování, průchodnost a vzácněji i udržení stolice.

Nežádoucí účinky na sexuální funkce – gynekologie Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie, pakliže nebylo nutné odstranit operačně vaječníky, může mít za následek navození dočasné nebo i trvalé poruchy a zástavy menstruačního cyklu, zvýšení nepříjemné citlivosti a suchosti poševní sliznice a snížení celkového sexuálního uspokojení a potřeby.

Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku? Zeptejte se!

Přejít do poradny

Jedeme v tom spolu

Na svoji nemoc nejste sami!

hearth

PSYCHOLOGICKÉ
PORADENSTVÍ

peoples

SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

finance

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ

hands

PACIENTSKÉ
ORGANIZACE

Všem děkujeme

Naši partneři