Rakovina prostaty
01

Rakovina prostaty

Rakovina (karcinom) prostaty je nejčastějším a typickým nádorovým onemocněním mužů většinou ve věku nad 60 let. Počet nově nemocných se v ČR pohybuje v rozmezí okolo 6500 případů. Ve většině případů jde o onemocnění bez prokazatelné dědičnosti v rodině, přičemž vliv na jeho rozvoj mívá působení mužského hormonu – testosteronu. V léčbě se proto velmi často uplatňuje léčba s léky blokujícími vliv nebo tvorbu testosteronu. Velmi účinným léčebným postupem u lokalizovaných nádorů bývá operativní odstranění prostaty (prostatektomie) nebo ozařování.  Volba postupu závisí na řadě faktorů, jako jsou především stav a věk pacienta, rozsah nemoci a mikroskopický obraz rakoviny. Velmi malé nádory, bez příznaků a u pacientů ve vyšším věku lze případně i pouze sledovat a není třeba léčbu ani zahajovat. Chemoterapie bývá rezervována až pro pokročilá onemocnění. Rakovina prostaty je nepříjemné onemocnění, často doprovázené i obtížemi způsobenými onkologickou léčbou. U lokalizovaných nádorů je možné úplné vyléčení.

Chirurgická léčba
Hormonální léčba
Intravenózní chemoterapie
Radiační léčba
Varianty léčby

Chirurgická léčba – rakovina prostaty

Operační odstranění prostaty (tzv. prostatektomie) se zvažuje individuálně, podle velikosti nádoru, jeho rizikovosti z mikroskopického rozboru, s ohledem na hladiny PSA v krvi a stav a věk pacienta. Po chirurgické léčbě, nebo případně i pře dní, mohou být doplňovány do kombinace i další typy onkologické léčby – hormonální léčba a/nebo ozařování. V některých případech nepokročilé (lokalizované) formy rakoviny prostaty může být navrženo operační řešení nebo ozařování se stejným léčebným efektem a volba pak plně záleží na pacientovi.  Postupem operační léčby bývá také provedení kastrace odstraněním varlat s cílem omezit tvorbu testosteronu – tento postup se volí málo často a náhradou je hormonální léčba, která blokuje tvorbu testosteronu pomocí léků (injekce).

Chirurgická léčba – rakovina prostaty
Varianty léčby

Hormonální léčba – rakovina prostaty

Hormonální léčba je důležitou součástí strategie léčby mnoha nemocných s rakovinou prostaty, protože toto onemocnění je ve svém vývoji a růstu podporováno působením mužského hormonu testosteronu. Cílem je zablokování tohoto podpůrné působení testosteronu. Intenzita a délka podávání léčby závisí na rozsahu onemocnění a jeho rizikovosti podle mikroskopického rozboru, hladiny PSA v krvi a také podle stavu a věku pacienta. Potlačení tvorby testosteronu se provádí za pomoci opakovaných injekcí hormonálních léků, které navodí tzv. farmakologickou kastraci (po vynechání injekcí se tvorba testosteronu obnoví). U vybraných případů se uplatňují většinou tabletové léky, tzv. antiandrogeny, které rozličným způsobem dále blokují působení, efekt nebo tvorbu testosteronu.

Hormonální léčba – rakovina prostaty
Varianty léčby

Intravenózní chemoterapie – rakovina prostaty

Jedná se o léčbu, která je v případě rakoviny prostaty ponechávána pro pokročilé a rizikovější případy onemocnění. Bývá podávána ve formě injekce nebo infuze (kapačky). Léky, kterými zde léčíme, se nazývají cytostatika a dokážou blokovat množení buněk nádoru. Chemoterapie se podává v několika cyklech, mezi kterými je několik dní až týdnů pauza pro regeneraci. Současně se přidávají léky na potlačení nevolnosti a případných komplikací.

Intravenózní chemoterapie – rakovina prostaty
Varianty léčby

Radiační léčba – rakovina prostaty

Působením přesně zaměřeného a cíleného paprsku radiačního záření dochází v místě dopadu k poškození a následnému odumírání buněk nádoru. Ozařování se v případě rakoviny prostaty využívá především jako alternativní možnost léčby namísto operačního odstranění prostaty u lokalizovaných onemocnění. Doporučuje se spíše u mužů vyššího věku. Rozhoduje především velikost nádoru, rizikovost z mikroskopického rozboru, hladiny PSA v krvi a stav a věk pacienta. Ozařování může být kombinováno s hormonální léčbou. Ozařování probíhá v jednotlivých denních dávkách (frakcích) po dobu několika týdnů (mezi 6-8 týdny). Velké nároky jsou kladeny na přesnost udržení polohy při ozařování a také na péči o kůži po ozáření. Méně často je doporučeno ozařování „vnitřní“ (tzv. brachyterapie), kdy je radioaktivní zrnko zavedeno přímo do prostaty. U některých pacientů s postižením kostí metastázami může být spíše výjimečně doporučeno podání injekce radioaktivního léku (Rádium) do žíly a záření pak působí přímo v kostech v metastázách.

Radiační léčba – rakovina prostaty

Možné vedlejší účinky

Komplikace v jizvě Zobrazit více Zobrazit méně

Pooperační průběh záhy po operaci může být komplikován zánětem v oblasti jizvy, krvácením.

Nežádoucí účinky na močení a sexuální funkce Zobrazit více Zobrazit méně

Odstranění prostaty obzvláště pak v případě operace vyžadující i odstranění uzlin v okolí může být s vyšším rizikem doprovázeno poruchou udržení moči, případně naopak obtížným močením, dále pak velmi častou poruchou erekce (impotence) a ejakulace.

Bolest a omezení hybnosti Zobrazit více Zobrazit méně

Bolestivost a omezení hybnosti doprovázejí především časné období po operaci, ale pocity nepohodlí, omezení volné hybnosti a pocit tahu v oblasti jizvy nebo  šourku mohou doprovázet pacienta i dlouhodoběji.

Možné vedlejší účinky

Obtíže při hormonální léčbě Zobrazit více Zobrazit méně

Hormonální léčba bývá doprovázena náladovostí, návaly horka, bolesti hlavy, zvýšená citlivost a bolestivost bradavek a růst prsů  (tzv. gynekomastie).

Kožní reakce Zobrazit více Zobrazit méně

Při aplikacích hormonální léčby v injekcích podkožně může docházet k přechodnému zarudnutí a bolesti v místě injekce.

Nežádoucí účinky na pohlavní ústrojí a sexuální funkce – hormonální léčba Zobrazit více Zobrazit méně

Hormonální léčba při rakovině prostaty snižuje sexuální aktivitu, navozuje impotenci.

Možné vedlejší účinky

Dočasný pokles krvetvorby Zobrazit více Zobrazit méně

Cytostatika mohou způsobit přechodný pokles tvorby krvinek, který se může projevit vyšší náchylností k horečkám a infekcím, celkovou slabostí, únavností a bledostí, snazší tvorbou modřin, či krvácením z nosu. Komplikace bývá odhalena vyšetřením krevního obrazu a řešením bývá např. podání podkožní injekce léku na podporu regenerace krvetvorby, nebo podání transfuzí krve, či antibiotik podle okolností.

Může být i nutné přerušení nebo snížení intenzity chemoterapie.

Nevolnost a zvracení Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie je vysoce riziková pro rozvoj nevolnosti a zvracení. V rámci prevence jsou pacientovi včas před chemoterapií podány léky (v podobě tablet nebo injekce), které nazýváme antiemetika, a které mají za cíl blokovat pocit nevolnosti a zvracení způsobené chemoterapií. Tabletky antiemetik bývají zajištěny i pro pobyt doma, kdy se může ještě v prvních dnech po chemoterapii nevolnost a zvracení objevit.

Tabletová chemoterapie způsobuje nevolnost a zvracení méně často.

Obtíže se sliznicí v ústech a krku Zobrazit více Zobrazit méně

Podání chemoterapie zhoršuje regeneraci sliznic dutiny ústní a rtů a může způsobit bolestivost nebo drobné defekty. Udržujte rty vlhké jemnými mastmi nebo krémy, pečujte pečlivě o čistotu dutiny ústní pravidelnými výplachy a čištěním zubů jemným kartáčkem – blíže na www.mukozitida.cz

 

Ztráta vlasů Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie podávaná při tomto onemocnění může způsobovat řídnutí nebo i úplnou ztrátu vlasů, začínající zhruba v období za 3-4 týdny od zahájení léčby. K překonání tohoto období je možné zajistit paruku. Nově rostoucí vlasy mohou mít změnu barvy, být hustější, změní styl růstu. Vzácně zde může být potřeba paruky trvalá.

Zažívací obtíže, průjem, zácpa Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie bývá často zodpovědná za nechutenství, epizody průjmů nebo naopak zácpy. Při občasných a mírně probíhajících obtížích není nutné žádné speciální opatření. Vždy ale lékaře na tyto obtíže upozorněte. Ovlivněny mohou být kromě medikamentů také vhodnou úpravou stravy.

Při podávání cytostatika irinotekanu se může objevit průjem již v době jeho aplikace, jinak se průjmy objevují spíše během pobytu doma.

Kožní změny při chemoterapii Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie může způsobovat suchost kůže, výskyt zarudnutí a vyrážek, změny růstu nehtů a záděry v okolí nehtů. V místě podávání chemoterapie může být zvýšená pigmentace nebo zarudnutí, i zánět žíly. Může se objevit i lokalizované zarudnutí a pálení na dlaních a ploskách nohou

Pečujte pravidelně o pokožku šetrnou hygienou a promašťováním, pozor na působení horka a mrazu, pozor na přímé sluneční a UV záření.

Některé léky mohou na kůži zanechávat rudé a postupně tmavnoucí pigmentované stopy podobné šlehání bičem.

Příznaky podobné chřipce Zobrazit více Zobrazit méně

V průběhu chemoterapie mohou celkové obtíže v podobě únavnosti, slabosti, pobolívání svalů, kostí a kloubů, případně i mírně zvýšená teplota připomínat probíhající chřipkovité onemocnění nebo zápal plic. V případně jejich výskytu lze v dalším cyklu chemoterapie upravit nebo doplnit léky tak, aby obtíže byly alespoň mírnější.

Únava Zobrazit více Zobrazit méně

V různém stupni intenzity doprovází pacienty s nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou, může být projevem i depresivního ladění, případně poklesu tvorby červených krvinek. Informujte o ní lékaře. Přizpůsobte denní režim svému stavu. Kondiční vycházky a cvičení mohou být ku prospěchu

Bolest při chemoterapii Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie sama od sebe nebolí, ale navozené komplikace mohou bolestivost způsobovat – zvýšená citlivost až bolest svalů, kostí a kloubů, bolestivost sliznic dutiny ústní, žaludku, bolestivost podrážděných žil po aplikaci chemoterapie v infúzi.

Účinek na nervy a svaly Zobrazit více Zobrazit méně

Některá cytostatika mohou negativně působit a poškozovat především nervová zakončení v oblasti rukou a nohou a způsobovat tak pocity brnění, mravenčení, zhoršené citlivosti nebo zhoršení jemných činností prstů a jistotu při došlapu. Tyto obtíže se velmi zvýrazňují při působení chladu a narůstají s počtem podaných cyklů chemoterapie. Obtíže mohou postupně odeznívat a být případně mírněny vhodnou tabletovou léčbou od neurologa.  Někdy však komplikace přetrvávají desítky měsíců.

Možné je také zhoršení sluchu.

Alergická reakce – chemoterapie Zobrazit více Zobrazit méně

Může dojít k rozvoji  kožní vyrážky, svědění, tlakům, bolesti, dušnosti, horečce.  K omezení rizika se pacientům proto včas předem podávají léky proti alergické reakci

Otoky při chemoterapii Zobrazit více Zobrazit méně

Při chemoterapii obsahující tzv. taxány může docházet k otékání nohou při zadržování tekutin.

Nežádoucí účinky na pohlavní ústrojí a sexuální funkce u mužů Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie při rakovině prostaty jen dále přispívá k většinou již snížené poklesu sexuální výkonnosti a chuti, poruše erekce a ejakulace, dané navozeným stavem hormonální lékové (výjimečně operační) kastrace.

Možné vedlejší účinky

Účinky ozařování na močení a sexuální funkce Zobrazit více Zobrazit méně

Ozařování prostaty obzvláště pak u větších nádorů bývá doprovázeno i zánětem močových cest a měchýře s častějším drážděním k močení s bolestivostí, s horším udržením moči, bývá i vyšší riziko následných poruch erekce (impotence) a ejakulace.

Zažívací obtíže Zobrazit více Zobrazit méně

Ozařování v oblasti pánve a břicha může být doprovázeno častějším drážděním s průjmovitou stolicí při zánětu střeva a konečníku.

Postižení kůže Zobrazit více Zobrazit méně

Následky radiační léčby lze přirovnat k situaci obdobné při intenzivním opalování na sluníčku nebo v soláriu. Kůže bývá citlivější, načervenalá, pálivější, postupně tmavnoucí, v těžších případech může docházet k odlučování vrstviček pokožky. Důležité je pravidelné promazávání krémy po opalování, omezení dráždění těsnými šaty, teplem, mrazem.

Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku? Zeptejte se!

Přejít do poradny

Jedeme v tom spolu

Na svoji nemoc nejste sami!

hearth

PSYCHOLOGICKÉ
PORADENSTVÍ

peoples

SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

finance

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ

hands

PACIENTSKÉ
ORGANIZACE

Všem děkujeme

Naši partneři