Rakovina tlustého střeva
01

Rakovina tlustého střeva

Rakovina (karcinom) tlustého střeva a konečníku patří mezi nejčastější nádorová onemocnění mužů i žen, většinou ve věku nad 50 let. Počet nově nemocných je více než 8000 v rámci ČR. Většinou jde o případy onemocnění bez prokazatelné dědičnosti v rodině, přičemž za rizikový faktor se pokládá především nevhodné složení potravy.  V léčbě se uplatňuje samostatně nebo v kombinacích především chirurgická léčba, chemoterapie, ozařování a léčba s moderními léky (cílená/biologická/imunoterapie). Volba léčebného postupu se řídí rozsahem nádorového onemocnění, jeho lokalizací a stavem pacienta. Onemocnění s rakovinou tlustého střeva a konečníku zachycené v lokalizovaném časném stádiu je velmi dobře řešitelné i samotnou operací s případným doplněním chemoterapie nebo ozáření (v oblasti konečníku). U pokročilejšího nádoru je zvýšené riziko návratu nemoci nebo vznik vzdálených ložisek (metastáz), nejčastěji v játrech. Rakovina s přítomností metastáz je většinou řešena opakovanou a dlouhodobou chemoterapií, případně v kombinaci s cílenou/biologickou/imunitní léčbou – ale i přesto nelze očekávat plné uzdravení a cílem léčby je především prodloužení života pacienta s pokud možno co nejméně komplikacemi.

Biologická léčba
Chirurgická léčba
Intravenózní chemoterapie
Radiační léčba
Tabletová chemoterapie
Varianty léčby

Biologická / cílená / imunitní léčba

Biologická léčiva v případě rakoviny tlustého střeva a konečníku zahrnují řadu léků, které se užívají především ve formě nitrožilní infúze (kapačky), vzácněji v tabletách. Jsou to chemické molekuly nebo bílkoviny (protilátky), které rozličnými mechanismy přímo nebo nepřímo ovlivňuji nádorovou buňku a způsobují její zánik. Tyto léky se většinou podávají v kombinaci s chemoterapií, některé pak případně i samostatně. Jejich efekt, bezpečnost a využití je vázáno na skupiny pacientů s onemocněním s metastázami s přesně určeným podtypem rakoviny. Jakkoliv je tato léčba označována jako biologická, i zde je nutno počítat s možnými komplikacemi.

Biologická / cílená / imunitní léčba
Varianty léčby

Chirurgická léčba – tlusté střevo a konečník

Operační odstranění nádoru, pakliže odstranit jde, je základním pilířem léčby rakoviny tlustého střeva. U velmi malých nádorů se může podařit odstranění v místě růstu při kolonoskopiii, jindy je nutné klasické operační odstranění nádoru s dostatečně velkou částí okolního úseku střeva a mízních uzlin v okolí. U výrazně pokročilých nebo špatně umístěných nádorů bývá nutné provést napojení střevního vývodu nejčastěji do oblasti levého podbřišku (tzv. kolostomie). Při dobře přístupné a ojedinělé metastáze se může provádět i její operační odstranění nejčastěji z jater a plic. Po chirurgické léčbě, nebo případně i pře dní, mohou být doplňovány do kombinace i další typy onkologické léčby – chemoterapie, ozařování (typicky u rakoviny konečníku), biologická/cílená/imunitní léčba.

Chirurgická léčba – tlusté střevo a konečník
Varianty léčby

Intravenózní chemoterapie – tlusté střevo a konečník

Jedná se o léčbu, která je podána ve formě injekce nebo infuze (kapačky). Takto podávané léky  se nazývají cytostatika a dokážou blokovat množení buněk nádoru. Mohou se podávat i kombinace dvou nebo třech cytostatik a podáváme i léky proti nevolnosti a zvracení. Chemoterapie se podává opakovaně v několika cyklech s dostatečným časem několika dní nebo týdnů pro pauzu na regeneraci.  Chemoterapii může dle potřeby doplňovat aplikace cílené/biologické/imunitní léčby, nebo ozařování (u rakoviny konečníku) nebo chirurgická operace. Chemoterapie pomáhá, ale má i svá rizika.

Intravenózní chemoterapie – tlusté střevo a konečník
Varianty léčby

Radiační léčba – tlusté střevo a konečník

Působením přesně zaměřeného a cíleného paprsku radiačního záření dochází v místě dopadu k poškození a následnému odumírání buněk nádoru. Ozařování se využívá v případě rakoviny v oblasti konečníku a bývá kombinováno s chemoterapií tabletovou nebo nitrožilní, a/nebo operační léčbou. Ozařování probíhá v jednotlivých denních dávkách (frakcích) po dobu několika  dní a týdnů (do 5 týdnů ). Velké nároky jsou kladeny na přesnost udržení polohy při ozařování a také na péči o kůži po ozáření.

Radiační léčba – tlusté střevo a konečník
Varianty léčby

Tabletová chemoterapie – tlusté střevo a konečník

Tablety chemoterapie se nazývají cytostatika a dokážou blokovat množení buněk nádoru. Tato forma léčby se využívá se především v případech, kdy nelze nebo není doporučováno podávat chemoterapii nitrožilní (intravenózní). Tato chemoterapie je většinou dobře snášena a podává se v několikadenních intervalech (cyklech), samostatně nebo v kombinacích. V případě rakoviny tlustého střeva a konečníku je zde typickým zástupcem kapecitabin.

Tabletová chemoterapie – tlusté střevo a konečník

Možné vedlejší účinky

Alergické reakce Zobrazit více Zobrazit méně

Alergické reakce se objevují spíše vzácně, v podobě třesavky, zimnice, horečky, zarudnutí a svědění kůže v období aplikace léku nebo časně po podání.

Kožní změny Zobrazit více Zobrazit méně

Mohou se objevit záděrky a změny v okolí nehtů, zvýšená citlivost sliznic, zhoršené hojení poranění.  Může se objevit i lokalizované zarudnutí a pálení na dlaních a ploskách nohou.

Porucha hojení a srážlivosti krve Zobrazit více Zobrazit méně

Některé biologické léky narušují proces hojení ran po úrazech nebo operacích, mohou zvyšovat riziko trombózy žil nebo naopak krvácivosti, a z těchto důvodů je pak nutné ukončení nebo alespoň přerušení podávání.

Možné vedlejší účinky

Stomie a kolostomie Zobrazit více Zobrazit méně

Ošetřování stomie (kolostomie) vyžaduje pečlivou edukaci. Kromě komplikací kůže v okolí bývá nejčastější pozdní komplikací tzv. parastomální kýla s oslabením, povolením a vyklenováním okolní břišní stěny.

Vliv na sexuální funkce (u mužů) Zobrazit více Zobrazit méně

Po větších operačních výkonech v pánvi obzvláště pak v případě operací vyžadujících i odstranění uzlin je zvýšené riziko následných poruch erekce (impotence) a ejakulace, obzvláště pak při nutnosti doplnění ozařování do oblasti.

Zažívací a střevní potíže po operaci Zobrazit více Zobrazit méně

V místě operace střeva (obzvláště pak při podstoupeném ozařování) může během měsíců dojít k zúžení (stenóze) nebo útlaku okolních srůstů (adheze) s bolestivostí a poruchou průchodnosti, po operacích v oblasti konečníku může být problém s udržením stolice.  Je-li proveden vývod střeva (kolostomie) a konečník zůstal neuzavřený, může z konečníku odcházet hlenovitý sekret.

Bolest po operaci Zobrazit více Zobrazit méně

Bolestivost v místě operace a omezení hybnosti doprovázejí především časné období po operaci a postupně většinou odeznívají.

Jizva po operaci Zobrazit více Zobrazit méně

Pooperační průběh může být komplikován zánětem v oblasti jizvy, jizva se může obtížně hojit a do budoucna pak zůstat široká. V místě jizvy nebo v okolí se může vyvinout oslabení břišní stěny a kýla. Většinou ale probíhá hojení řádně.

Možné vedlejší účinky

Dočasný pokles krvetvorby Zobrazit více Zobrazit méně

Cytostatika mohou způsobit přechodný pokles tvorby krvinek, který se může projevit vyšší náchylností k horečkám a infekcím, celkovou slabostí, únavností a bledostí, snazší tvorbou modřin, či krvácením z nosu. Komplikace bývá odhalena vyšetřením krevního obrazu a řešením bývá např. podání podkožní injekce léku na podporu regenerace krvetvorby, nebo podání transfuzí krve, či antibiotik podle okolností.

Může být i nutné přerušení nebo snížení intenzity chemoterapie.

Nevolnost a zvracení Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie je vysoce riziková pro rozvoj nevolnosti a zvracení. V rámci prevence jsou pacientovi včas před chemoterapií podány léky (v podobě tablet nebo injekce), které nazýváme antiemetika, a které mají za cíl blokovat pocit nevolnosti a zvracení způsobené chemoterapií. Tabletky antiemetik bývají zajištěny i pro pobyt doma, kdy se může ještě v prvních dnech po chemoterapii nevolnost a zvracení objevit.

Tabletová chemoterapie způsobuje nevolnost a zvracení méně často.

Ztráta vlasů Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie podávaná při tomto onemocnění může způsobovat řídnutí nebo i úplnou ztrátu vlasů, začínající zhruba v období za 3-4 týdny od zahájení léčby. K překonání tohoto období je možné zajistit paruku. Nově rostoucí vlasy mohou mít změnu barvy, být hustější, změní styl růstu. Vzácně zde může být potřeba paruky trvalá.

Obtíže se sliznicí v ústech a krku Zobrazit více Zobrazit méně

Podání chemoterapie zhoršuje regeneraci sliznic dutiny ústní a rtů a může způsobit bolestivost nebo drobné defekty. Udržujte rty vlhké jemnými mastmi nebo krémy, pečujte pečlivě o čistotu dutiny ústní pravidelnými výplachy a čištěním zubů jemným kartáčkem – blíže na www.mukozitida.cz

 

Kožní změny při chemoterapii Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie může způsobovat suchost kůže, výskyt zarudnutí a vyrážek, změny růstu nehtů a záděry v okolí nehtů. V místě podávání chemoterapie může být zvýšená pigmentace nebo zarudnutí, i zánět žíly. Může se objevit i lokalizované zarudnutí a pálení na dlaních a ploskách nohou

Pečujte pravidelně o pokožku šetrnou hygienou a promašťováním, pozor na působení horka a mrazu, pozor na přímé sluneční a UV záření.

Některé léky mohou na kůži zanechávat rudé a postupně tmavnoucí pigmentované stopy podobné šlehání bičem.

Zažívací obtíže, průjem, zácpa Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie bývá často zodpovědná za nechutenství, epizody průjmů nebo naopak zácpy. Při občasných a mírně probíhajících obtížích není nutné žádné speciální opatření. Vždy ale lékaře na tyto obtíže upozorněte. Ovlivněny mohou být kromě medikamentů také vhodnou úpravou stravy.

Při podávání cytostatika irinotekanu se může objevit průjem již v době jeho aplikace, jinak se průjmy objevují spíše během pobytu doma.

Příznaky podobné chřipce Zobrazit více Zobrazit méně

V průběhu chemoterapie mohou celkové obtíže v podobě únavnosti, slabosti, pobolívání svalů, kostí a kloubů, případně i mírně zvýšená teplota připomínat probíhající chřipkovité onemocnění nebo zápal plic. V případně jejich výskytu lze v dalším cyklu chemoterapie upravit nebo doplnit léky tak, aby obtíže byly alespoň mírnější.

Účinek na nervy a svaly Zobrazit více Zobrazit méně

Některá cytostatika mohou negativně působit a poškozovat především nervová zakončení v oblasti rukou a nohou a způsobovat tak pocity brnění, mravenčení, zhoršené citlivosti nebo zhoršení jemných činností prstů a jistotu při došlapu. Tyto obtíže se velmi zvýrazňují při působení chladu a narůstají s počtem podaných cyklů chemoterapie. Obtíže mohou postupně odeznívat a být případně mírněny vhodnou tabletovou léčbou od neurologa.  Někdy však komplikace přetrvávají desítky měsíců.

Možné je také zhoršení sluchu.

Únava Zobrazit více Zobrazit méně

V různém stupni intenzity doprovází pacienty s nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou, může být projevem i depresivního ladění, případně poklesu tvorby červených krvinek. Informujte o ní lékaře. Přizpůsobte denní režim svému stavu. Kondiční vycházky a cvičení mohou být ku prospěchu

Bolest při chemoterapii Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie sama od sebe nebolí, ale navozené komplikace mohou bolestivost způsobovat – zvýšená citlivost až bolest svalů, kostí a kloubů, bolestivost sliznic dutiny ústní, žaludku, bolestivost podrážděných žil po aplikaci chemoterapie v infúzi.

Nežádoucí účinky na pohlavní ústrojí a sexuální funkce u mužů Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie při rakovině prostaty jen dále přispívá k většinou již snížené poklesu sexuální výkonnosti a chuti, poruše erekce a ejakulace, dané navozeným stavem hormonální lékové (výjimečně operační) kastrace.

Nežádoucí účinky na pohlavní ústrojí a sexuální funkce u žen Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie při rakovině tlustého střeva může mít za následek navození dočasné nebo i trvalé poruchy a zástavy menstruačního cyklu a neplodnosti, zvýšení nepříjemné citlivosti a suchosti poševní sliznice a snížení celkového sexuálního uspokojení a potřeby. Sexuálního života není nezbytně nutné se vzdát, jen je třeba se přizpůsobit omezením a během chemoterapie používat vhodnou antikoncepci.

Možné vedlejší účinky

Vliv ozařování na močení a sexuální funkce Zobrazit více Zobrazit méně

Ozařování pánve může být doprovázeno i zánětem močových cest a měchýře s častějším drážděním k močení s bolestivostí, bývá i vyšší riziko následných poruch erekce (impotence) a ejakulace, obzvláště při také provedeném operačním výkonu v oblasti pánve.

Zažívací obtíže při ozařování Zobrazit více Zobrazit méně

Ozařování v oblasti pánve a břicha může být doprovázeno nechutenstvím a bolestmi břicha, častějším drážděním s průjmovitou stolicí při zánětu střeva a konečníku. Obtíže se mohou objevit i za několik měsíců a let. Problémem může být obtížné vyprazdňování, průchodnost a vzácněji i udržení stolice.

Postižení kůže Zobrazit více Zobrazit méně

Následky radiační léčby lze přirovnat k situaci obdobné při intenzivním opalování na sluníčku nebo v soláriu. Kůže bývá citlivější, načervenalá, pálivější, postupně tmavnoucí, v těžších případech může docházet k odlučování vrstviček pokožky. Důležité je pravidelné promazávání krémy po opalování, omezení dráždění těsnými šaty, teplem, mrazem.

Možné vedlejší účinky

Dočasný pokles krvetvorby Zobrazit více Zobrazit méně

Cytostatika mohou způsobit přechodný pokles tvorby krvinek, který se může projevit vyšší náchylností k horečkám a infekcím, celkovou slabostí, únavností a bledostí, snazší tvorbou modřin, či krvácením z nosu. Komplikace bývá odhalena vyšetřením krevního obrazu a řešením bývá např. podání podkožní injekce léku na podporu regenerace krvetvorby, nebo podání transfuzí krve, či antibiotik podle okolností.

Může být i nutné přerušení nebo snížení intenzity chemoterapie.

Nevolnost a zvracení Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie je vysoce riziková pro rozvoj nevolnosti a zvracení. V rámci prevence jsou pacientovi včas před chemoterapií podány léky (v podobě tablet nebo injekce), které nazýváme antiemetika, a které mají za cíl blokovat pocit nevolnosti a zvracení způsobené chemoterapií. Tabletky antiemetik bývají zajištěny i pro pobyt doma, kdy se může ještě v prvních dnech po chemoterapii nevolnost a zvracení objevit.

Tabletová chemoterapie způsobuje nevolnost a zvracení méně často.

Ztráta vlasů Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie podávaná při tomto onemocnění může způsobovat řídnutí nebo i úplnou ztrátu vlasů, začínající zhruba v období za 3-4 týdny od zahájení léčby. K překonání tohoto období je možné zajistit paruku. Nově rostoucí vlasy mohou mít změnu barvy, být hustější, změní styl růstu. Vzácně zde může být potřeba paruky trvalá.

Obtíže se sliznicí v ústech a krku Zobrazit více Zobrazit méně

Podání chemoterapie zhoršuje regeneraci sliznic dutiny ústní a rtů a může způsobit bolestivost nebo drobné defekty. Udržujte rty vlhké jemnými mastmi nebo krémy, pečujte pečlivě o čistotu dutiny ústní pravidelnými výplachy a čištěním zubů jemným kartáčkem – blíže na www.mukozitida.cz

 

Zažívací obtíže, průjem, zácpa Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie bývá často zodpovědná za nechutenství, epizody průjmů nebo naopak zácpy. Při občasných a mírně probíhajících obtížích není nutné žádné speciální opatření. Vždy ale lékaře na tyto obtíže upozorněte. Ovlivněny mohou být kromě medikamentů také vhodnou úpravou stravy.

Při podávání cytostatika irinotekanu se může objevit průjem již v době jeho aplikace, jinak se průjmy objevují spíše během pobytu doma.

Kožní změny při chemoterapii Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie může způsobovat suchost kůže, výskyt zarudnutí a vyrážek, změny růstu nehtů a záděry v okolí nehtů. V místě podávání chemoterapie může být zvýšená pigmentace nebo zarudnutí, i zánět žíly. Může se objevit i lokalizované zarudnutí a pálení na dlaních a ploskách nohou

Pečujte pravidelně o pokožku šetrnou hygienou a promašťováním, pozor na působení horka a mrazu, pozor na přímé sluneční a UV záření.

Některé léky mohou na kůži zanechávat rudé a postupně tmavnoucí pigmentované stopy podobné šlehání bičem.

Příznaky podobné chřipce Zobrazit více Zobrazit méně

V průběhu chemoterapie mohou celkové obtíže v podobě únavnosti, slabosti, pobolívání svalů, kostí a kloubů, případně i mírně zvýšená teplota připomínat probíhající chřipkovité onemocnění nebo zápal plic. V případně jejich výskytu lze v dalším cyklu chemoterapie upravit nebo doplnit léky tak, aby obtíže byly alespoň mírnější.

Nežádoucí účinky na pohlavní ústrojí a sexuální funkce u žen Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie při rakovině tlustého střeva může mít za následek navození dočasné nebo i trvalé poruchy a zástavy menstruačního cyklu a neplodnosti, zvýšení nepříjemné citlivosti a suchosti poševní sliznice a snížení celkového sexuálního uspokojení a potřeby. Sexuálního života není nezbytně nutné se vzdát, jen je třeba se přizpůsobit omezením a během chemoterapie používat vhodnou antikoncepci.

Nežádoucí účinky na pohlavní ústrojí a sexuální funkce u mužů Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie při rakovině prostaty jen dále přispívá k většinou již snížené poklesu sexuální výkonnosti a chuti, poruše erekce a ejakulace, dané navozeným stavem hormonální lékové (výjimečně operační) kastrace.

Bolest při chemoterapii Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie sama od sebe nebolí, ale navozené komplikace mohou bolestivost způsobovat – zvýšená citlivost až bolest svalů, kostí a kloubů, bolestivost sliznic dutiny ústní, žaludku, bolestivost podrážděných žil po aplikaci chemoterapie v infúzi.

Únava Zobrazit více Zobrazit méně

V různém stupni intenzity doprovází pacienty s nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou, může být projevem i depresivního ladění, případně poklesu tvorby červených krvinek. Informujte o ní lékaře. Přizpůsobte denní režim svému stavu. Kondiční vycházky a cvičení mohou být ku prospěchu

Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku? Zeptejte se!

Přejít do poradny

Jedeme v tom spolu

Na svoji nemoc nejste sami!

hearth

PSYCHOLOGICKÉ
PORADENSTVÍ

peoples

SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

finance

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ

hands

PACIENTSKÉ
ORGANIZACE

Všem děkujeme

Naši partneři