Rakovina plic
01

Rakovina plic

Rakovina plic patří mezi nejčastější nádorová onemocnění mužů i žen, většinou ve věku nad 60 let. Počet nově nemocných je více než 6000 v rámci ČR. Zatímco u mužů počet onemocnění spíše klesá, u žen je tomu naopak. Většinou jde o případy onemocnění v souvislosti s aktivním nebo i pasivním kuřáctvím, případně v souvislosti s působením jiných chemických látek. Onemocnění se podle mikroskopické struktury dělí na skupinu častých nemalobuněčných karcinomů a skupinu méně častých a velmi agresivních malobuněčných karcinomů. Podle řady dalších znaků, rozsahu postižení a stavu pacienta se dále karcinomy plic dělí do několika stádií a skupin, pro kterou jsou doporučeny nejvhodnější léčebné postupy. V léčbě se uplatňuje podle možností chirurgická léčba, chemoterapie, ozařování a léčba s moderními léky (cílená/biologická/imunitní léčba). Volba léčebného postupu se řídí rozsahem nádorového onemocnění, jeho lokalizací a stavem pacienta. U malých včas zachycených nádorů je onemocnění řešitelné i samotnou operací, jinak hlavní součástí léčby je chemoterapie, radiační léčba (ozáření), případně léky cílené/biologické/imunitní. Bohužel většina případů rakoviny plic je zjištěna až v pokročilém stádiu nemoci, léčba je náročná a šance na uzdravení jsou spíše velmi malé a hlavním cílem je prodloužení života s pokud možno s co nejméně komplikacemi.

Biologická léčba
Chirurgická léčba
Intravenózní chemoterapie
Radiační léčba
Tabletová chemoterapie
Varianty léčby

Biologická / cílená / imunitní léčba – rakovina plic

Biologická léčiva v případě rakoviny plic u nemalobuněčného podtypu mají významné využití v přesně definovaných případech. Skupina zahrnuje několik rozličných léků, které se užívají především ve formě tablet, případně infúze (kapačky). Jsou to chemické molekuly nebo bílkoviny (protilátky), které rozličnými mechanismy přímo nebo nepřímo ovlivňuji nádorovou buňku a způsobují její zánik. Tyto léky se podávají samostatně, případně v kombinaci s další léčbou. Jejich efekt, bezpečnost a využití je vázáno na skupiny pacientů s onemocněním s metastázami s přesně určeným podtypem rakoviny. Jakkoliv je tato léčba označována jako biologická, i zde je nutno počítat s možnými komplikacemi.

Biologická / cílená / imunitní léčba – rakovina plic
Varianty léčby

Chirurgická léčba – rakovina plic

Operační odstranění nádoru, pakliže odstranit jde, je základním pilířem léčby rakoviny plic. Toto ale bývá možné u malých nádorů a pacientů v dobré kondici. Rozsah operace a velikost odstraněné části plic závisí z velké části na velikosti a uložení nádoru a také celkovém rozsahu onemocnění a stavu pacienta. Po chirurgické léčbě většinou bývají doplňovány do kombinace i další typy onkologické léčby – chemoterapie a ozařování.

Chirurgická léčba – rakovina plic
Varianty léčby

Intravenózní chemoterapie – rakovina plic

Jedná se o léčbu, která je podána ve formě injekce nebo infuze (kapačky). Tyto léky se nazývají cytostatika a dokážou blokovat množení buněk nádoru. Mohou se podávat kombinace dvou i více cytostatik a podáváme i léky proti nevolnosti a zvracení. Chemoterapie se podává opakovaně v několika cyklech s několikadenní, až týdenní pauzou pro regeneraci.  Využívá se v případech první léčby, ale i návratu rakoviny plic.

Intravenózní chemoterapie – rakovina plic
Varianty léčby

Radiační léčba – rakovina plic

Působením přesně zaměřeného a cíleného paprsku radiačního záření dochází v místě dopadu k poškození a následnému odumírání buněk nádoru. Ozařování se využívá v případě rakoviny plic jako samostatná léčba, nebo v kombinaci s dalšími postupy. Ozařování bývá cíleno do oblasti nádoru a bývají zahrnovány i mízní uzliny v oblasti. Probíhá v jednotlivých denních dávkách (frakcích) po dobu několika týdnů. Velké nároky jsou kladeny na přesnost udržení polohy při ozařování a také na péči o kůži po ozáření. Ve speciálních případech nemalobuněčných nádorů omezujících průchodnost v oblasti velkých průdušek je možné pokusit se o místní zavedení radiačního zářiče (brachyradioterapie).

Radiační léčba – rakovina plic
Varianty léčby

Tabletová chemoterapie – rakovina plic

Tablety chemoterapie se nazývají cytostatika a dokážou blokovat množení buněk nádoru. Tato forma léčby s využívá se především v případech, kdy nelze nebo není doporučováno podávat chemoterapii nitrožilní (intravenózní). Tato chemoterapie je většinou dobře snášena a podává se v několikadenních intervalech (cyklech), samostatně nebo v kombinacích.

Tabletová chemoterapie – rakovina plic

Možné vedlejší účinky

Alergické reakce Zobrazit více Zobrazit méně

Alergické reakce se objevují spíše vzácně, v podobě třesavky, zimnice, horečky, zarudnutí a svědění kůže v období aplikace léku nebo časně po podání.

Kožní změny Zobrazit více Zobrazit méně

Mohou se objevit záděrky a změny v okolí nehtů, zvýšená citlivost sliznic, zhoršené hojení poranění.  Může se objevit i lokalizované zarudnutí a pálení na dlaních a ploskách nohou.

Porucha hojení a srážlivosti krve Zobrazit více Zobrazit méně

Některé biologické léky narušují proces hojení ran po úrazech nebo operacích, mohou zvyšovat riziko trombózy žil nebo naopak krvácivosti, a z těchto důvodů je pak nutné ukončení nebo alespoň přerušení podávání.

Příznaky podobné chřipce Zobrazit více Zobrazit méně

V průběhu chemoterapie mohou celkové obtíže v podobě únavnosti, slabosti, pobolívání svalů, kostí a kloubů, případně i mírně zvýšená teplota připomínat probíhající chřipkovité onemocnění nebo zápal plic. V případně jejich výskytu lze v dalším cyklu chemoterapie upravit nebo doplnit léky tak, aby obtíže byly alespoň mírnější.

Zažívací obtíže, průjem, zácpa Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie bývá často zodpovědná za nechutenství, epizody průjmů nebo naopak zácpy. Při občasných a mírně probíhajících obtížích není nutné žádné speciální opatření. Vždy ale lékaře na tyto obtíže upozorněte. Ovlivněny mohou být kromě medikamentů také vhodnou úpravou stravy.

Při podávání cytostatika irinotekanu se může objevit průjem již v době jeho aplikace, jinak se průjmy objevují spíše během pobytu doma.

Možné vedlejší účinky

Komplikace v jizvě Zobrazit více Zobrazit méně

Pooperační průběh záhy po operaci může být komplikován zánětem v oblasti jizvy, krvácením.

Bolest a dýchací potíže Zobrazit více Zobrazit méně

Bolestivost v místě operace doprovázejí především časné období po operaci a postupně většinou odeznívají, pacient může pociťovat i různě obtěžující a omezující dechové obtíže.

Možné vedlejší účinky

Nežádoucí účinky na pohlavní ústrojí a sexuální funkce u mužů Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie při rakovině prostaty jen dále přispívá k většinou již snížené poklesu sexuální výkonnosti a chuti, poruše erekce a ejakulace, dané navozeným stavem hormonální lékové (výjimečně operační) kastrace.

Nežádoucí účinky na pohlavní ústrojí a sexuální funkce u žen Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie při rakovině tlustého střeva může mít za následek navození dočasné nebo i trvalé poruchy a zástavy menstruačního cyklu a neplodnosti, zvýšení nepříjemné citlivosti a suchosti poševní sliznice a snížení celkového sexuálního uspokojení a potřeby. Sexuálního života není nezbytně nutné se vzdát, jen je třeba se přizpůsobit omezením a během chemoterapie používat vhodnou antikoncepci.

Dočasný pokles krvetvorby po cytostatikách Zobrazit více Zobrazit méně

Cytostatika mohou způsobit přechodný pokles tvorby krvinek, který se může projevit vyšší náchylností k horečkám a infekcím, celkovou slabostí, únavností a bledostí, snazší tvorbou modřin, či krvácivostí. Komplikace bývá odhalena vyšetřením krevního obrazu a řešením bývá např. podání injekce léku na podporu regenerace krvetvorby, nebo podání transfuzí krve, či antibiotik podle okolností.

U agresivních leukémií a pokročilých lymfomů s nutností intenzivní chemoterapie bývají tyto komplikace pravidlem.

Nevolnost a zvracení Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie je vysoce riziková pro rozvoj nevolnosti a zvracení. V rámci prevence jsou pacientovi včas před chemoterapií podány léky (v podobě tablet nebo injekce), které nazýváme antiemetika, a které mají za cíl blokovat pocit nevolnosti a zvracení způsobené chemoterapií. Tabletky antiemetik bývají zajištěny i pro pobyt doma, kdy se může ještě v prvních dnech po chemoterapii nevolnost a zvracení objevit.

Tabletová chemoterapie způsobuje nevolnost a zvracení méně často.

Ztráta vlasů Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie podávaná při tomto onemocnění může způsobovat řídnutí nebo i úplnou ztrátu vlasů, začínající zhruba v období za 3-4 týdny od zahájení léčby. K překonání tohoto období je možné zajistit paruku. Nově rostoucí vlasy mohou mít změnu barvy, být hustější, změní styl růstu. Vzácně zde může být potřeba paruky trvalá.

Obtíže se sliznicí v ústech a krku Zobrazit více Zobrazit méně

Podání chemoterapie zhoršuje regeneraci sliznic dutiny ústní a rtů a může způsobit bolestivost nebo drobné defekty. Udržujte rty vlhké jemnými mastmi nebo krémy, pečujte pečlivě o čistotu dutiny ústní pravidelnými výplachy a čištěním zubů jemným kartáčkem – blíže na www.mukozitida.cz

 

Zažívací obtíže, průjem, zácpa Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie bývá často zodpovědná za nechutenství, epizody průjmů nebo naopak zácpy. Při občasných a mírně probíhajících obtížích není nutné žádné speciální opatření. Vždy ale lékaře na tyto obtíže upozorněte. Ovlivněny mohou být kromě medikamentů také vhodnou úpravou stravy.

Při podávání cytostatika irinotekanu se může objevit průjem již v době jeho aplikace, jinak se průjmy objevují spíše během pobytu doma.

Kožní změny Zobrazit více Zobrazit méně

Mohou se objevit záděrky a změny v okolí nehtů, zvýšená citlivost sliznic, zhoršené hojení poranění.  Může se objevit i lokalizované zarudnutí a pálení na dlaních a ploskách nohou.

Příznaky podobné chřipce Zobrazit více Zobrazit méně

V průběhu chemoterapie mohou celkové obtíže v podobě únavnosti, slabosti, pobolívání svalů, kostí a kloubů, případně i mírně zvýšená teplota připomínat probíhající chřipkovité onemocnění nebo zápal plic. V případně jejich výskytu lze v dalším cyklu chemoterapie upravit nebo doplnit léky tak, aby obtíže byly alespoň mírnější.

Účinek na nervy a svaly Zobrazit více Zobrazit méně

Některá cytostatika mohou negativně působit a poškozovat především nervová zakončení v oblasti rukou a nohou a způsobovat tak pocity brnění, mravenčení, zhoršené citlivosti nebo zhoršení jemných činností prstů a jistotu při došlapu. Tyto obtíže se velmi zvýrazňují při působení chladu a narůstají s počtem podaných cyklů chemoterapie. Obtíže mohou postupně odeznívat a být případně mírněny vhodnou tabletovou léčbou od neurologa.  Někdy však komplikace přetrvávají desítky měsíců.

Možné je také zhoršení sluchu.

Únava Zobrazit více Zobrazit méně

V různém stupni intenzity doprovází pacienty s nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou, může být projevem i depresivního ladění, případně poklesu tvorby červených krvinek. Informujte o ní lékaře. Přizpůsobte denní režim svému stavu. Kondiční vycházky a cvičení mohou být ku prospěchu

Bolest při chemoterapii Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie sama od sebe nebolí, ale navozené komplikace mohou bolestivost způsobovat – zvýšená citlivost až bolest svalů, kostí a kloubů, bolestivost sliznic dutiny ústní, žaludku, bolestivost podrážděných žil po aplikaci chemoterapie v infúzi.

Možné vedlejší účinky

Postižení kůže Zobrazit více Zobrazit méně

Následky radiační léčby lze přirovnat k situaci obdobné při intenzivním opalování na sluníčku nebo v soláriu. Kůže bývá citlivější, načervenalá, pálivější, postupně tmavnoucí, v těžších případech může docházet k odlučování vrstviček pokožky. Důležité je pravidelné promazávání krémy po opalování, omezení dráždění těsnými šaty, teplem, mrazem.

Postižení plic Zobrazit více Zobrazit méně

Ozařování v oblasti plic může způsobit rozvoj i dlouhodobého zánětu s pocitem dušnosti a dráždivým kašlem a s nutností zahájení léčby s tabletami kortikoidů s cílem omezit zánět.

Polykání Zobrazit více Zobrazit méně

Ozařování v oblasti plic a hrudníku může být doprovázeno většinou přechodným poškozením a zánětem sliznice jícnu s bolestivostí při polykání.

Možné vedlejší účinky

Únava Zobrazit více Zobrazit méně

V různém stupni intenzity doprovází pacienty s nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou, může být projevem i depresivního ladění, případně poklesu tvorby červených krvinek. Informujte o ní lékaře. Přizpůsobte denní režim svému stavu. Kondiční vycházky a cvičení mohou být ku prospěchu

Dočasný pokles krvetvorby Zobrazit více Zobrazit méně

Cytostatika mohou způsobit přechodný pokles tvorby krvinek, který se může projevit vyšší náchylností k horečkám a infekcím, celkovou slabostí, únavností a bledostí, snazší tvorbou modřin, či krvácením z nosu. Komplikace bývá odhalena vyšetřením krevního obrazu a řešením bývá např. podání podkožní injekce léku na podporu regenerace krvetvorby, nebo podání transfuzí krve, či antibiotik podle okolností.

Může být i nutné přerušení nebo snížení intenzity chemoterapie.

Nevolnost a zvracení Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie je vysoce riziková pro rozvoj nevolnosti a zvracení. V rámci prevence jsou pacientovi včas před chemoterapií podány léky (v podobě tablet nebo injekce), které nazýváme antiemetika, a které mají za cíl blokovat pocit nevolnosti a zvracení způsobené chemoterapií. Tabletky antiemetik bývají zajištěny i pro pobyt doma, kdy se může ještě v prvních dnech po chemoterapii nevolnost a zvracení objevit.

Tabletová chemoterapie způsobuje nevolnost a zvracení méně často.

Ztráta vlasů Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie podávaná při tomto onemocnění může způsobovat řídnutí nebo i úplnou ztrátu vlasů, začínající zhruba v období za 3-4 týdny od zahájení léčby. K překonání tohoto období je možné zajistit paruku. Nově rostoucí vlasy mohou mít změnu barvy, být hustější, změní styl růstu. Vzácně zde může být potřeba paruky trvalá.

Zažívací obtíže, průjem, zácpa Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie bývá často zodpovědná za nechutenství, epizody průjmů nebo naopak zácpy. Při občasných a mírně probíhajících obtížích není nutné žádné speciální opatření. Vždy ale lékaře na tyto obtíže upozorněte. Ovlivněny mohou být kromě medikamentů také vhodnou úpravou stravy.

Při podávání cytostatika irinotekanu se může objevit průjem již v době jeho aplikace, jinak se průjmy objevují spíše během pobytu doma.

Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku? Zeptejte se!

Přejít do poradny

Jedeme v tom spolu

Na svoji nemoc nejste sami!

hearth

PSYCHOLOGICKÉ
PORADENSTVÍ

peoples

SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

finance

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ

hands

PACIENTSKÉ
ORGANIZACE

Všem děkujeme

Naši partneři