Rakovina kůže
01

Rakovina kůže

Rakovina (karcinom) kůže ve skutečnosti zahrnuje především dva klasické typy označované jako bazaliomy a spinaliomy, dále pak zahrnuje velmi zákeřný melanom vznikající z pigmentových buněk (tzv. pihy, névy, mateřská znaménka). Klasické rakoviny kůže (bazaliom a spinaliom) postihují ročně víc než 15 000 nových pacientů a v rámci ČR a jsou tedy nejčastějšími zhoubnými nádory vůbec. Naštěstí většinou rostou lokálně a metastázy bývají vzácnější.

Melanom se objevuje každý rok u více než 2000 pacientů, jeho výskyt pomalu narůstá a bohužel patří mezi velmi agresivní a velmi často a rychle metastazující nádory.

Velmi důležitým rizikovým faktorem pro vznik rakoviny kůže je ultrafialové (opalovací) záření. Ohrožení jsou především lidé s velmi světlou kůží a roli hraje i genetická dispozice. Léčebné postupy se volí podle velkosti nádoru, přítomnosti metastáz – tedy podle stádia nemoci. Uplatňuje se především chirurgické operační odstranění nádoru, případně u menších ložisek odstranění pomocí laseru nebo mrazením atp.. Významnou roli má radioterapie (ozařování), u metastazovaných nádorů pak nastupuje chemoterapie a především u vybraných případů melanomu i cílená/biologická/imunitní léčba. U malých a včas zachycených nádorů je onemocnění řešitelné i samotnou operací a s velmi dobrými vyhlídkami do budoucnosti.

Biologická léčba
Chirurgická léčba
Intravenózní chemoterapie
Radiační
léčba
Další možnosti
Varianty léčby

Biologická léčba – rakovina kůže

Biologická/cílená/imunitní léčba s injekčním podáváním interferonů představuje možnost ke zvážení následné léčby u pacientů po odstranění melanomu – nebývá ale vždy dobře tolerována a efekt bývá také sporný. Více možností volby pak bývá u některých pacientů v celkově dobrém stavu a s pokročilým a neoperovatelným melanomem, kde se využívají léky ve formě kapaček nebo tablet, a kdy se jedná  o chemické molekuly nebo bílkoviny (protilátky), které rozličnými mechanismy přímo nebo nepřímo omezují růst nádoru. Jakkoliv je tato léčba označována jako biologická, i zde je nutno počítat s možnými komplikacemi a jejich efekt je zatím stále ve většině případů pouze dočasný. U vybraných bazaliomů se využívá lokální léčba s krémem obsahující látku (imiquimob) stimulující lokální ústup nádoru imunitní reakcí.

Biologická léčba – rakovina kůže
Varianty léčby

Chirurgická léčba – rakovina kůže

Operační odstranění nádoru, pakliže odstranit jde, je základním pilířem léčby nádorů kůže. Rozsah operace závisí především na velikosti, uložení nádoru a také celkovém rozsahu onemocnění a stavu pacienta. Některé nádory mohou být odstraňovány i jiným způsobem – např. „vypálení“ mrazivým tekutým dusíkem (kryoterapie) nebo odstranění laserem.

Chirurgická léčba – rakovina kůže
Varianty léčby

Intravenózní chemoterapie – rakovina kůže

Jedná se o léčbu, která je podána ve formě injekce nebo infuze (kapačky). Tyto léky se nazývají cytostatika a dokážou blokovat množení buněk nádoru. Cytostatika se mohou podávat i v kombinaci a opakovaně v několika cyklech s několikadenní (až několikatýdenní) pauzou pro regeneraci.  Využívá se zde většinou v případech rozsáhlejších metastazujících nemocí.

Intravenózní chemoterapie – rakovina kůže
Varianty léčby

Radiační léčba – rakovina kůže

Působením přesně zaměřeného a cíleného paprsku radiačního záření dochází v místě dopadu k poškození a následnému odumírání buněk nádoru. Zevní ozařování se využívá v případech, kdy nelze kožní nádor jednoduše odstranit operačně nebo jiným způsobem. Ozařování bývá cíleno do oblasti nádoru a případně uzlin v okolí. Probíhá v jednotlivých denních dávkách (frakcích) většinou po dobu několika týdnů. Velké nároky jsou kladeny na přesnost udržení polohy při ozařování a také na péči o kůži po ozáření.

Radiační léčba – rakovina kůže
Varianty léčby

Další léčba – rakovina kůže

V případě kožních nádorů, které jsou drobné, povrchové, lze krom případného chirurgického odstranění použít i jiné způsoby odstranění. Nejčastěji se využívá „vypálení“ mrazivým tekutým dusíkem (kryoterapie) nebo odstranění laserem.

Další léčba – rakovina kůže

Možné vedlejší účinky

Alergická reakce – chemoterapie Zobrazit více Zobrazit méně

Může dojít k rozvoji  kožní vyrážky, svědění, tlakům, bolesti, dušnosti, horečce.  K omezení rizika se pacientům proto včas předem podávají léky proti alergické reakci

Kožní změny Zobrazit více Zobrazit méně

Mohou se objevit záděrky a změny v okolí nehtů, zvýšená citlivost sliznic, zhoršené hojení poranění.  Může se objevit i lokalizované zarudnutí a pálení na dlaních a ploskách nohou.

Únava Zobrazit více Zobrazit méně

V různém stupni intenzity doprovází pacienty s nádorovým onemocněním a onkologickou léčbou, může být projevem i depresivního ladění, případně poklesu tvorby červených krvinek. Informujte o ní lékaře. Přizpůsobte denní režim svému stavu. Kondiční vycházky a cvičení mohou být ku prospěchu

Příznaky podobné chřipce Zobrazit více Zobrazit méně

V průběhu chemoterapie mohou celkové obtíže v podobě únavnosti, slabosti, pobolívání svalů, kostí a kloubů, případně i mírně zvýšená teplota připomínat probíhající chřipkovité onemocnění nebo zápal plic. V případně jejich výskytu lze v dalším cyklu chemoterapie upravit nebo doplnit léky tak, aby obtíže byly alespoň mírnější.

Možné vedlejší účinky

Komplikace v jizvě Zobrazit více Zobrazit méně

Pooperační průběh záhy po operaci může být komplikován zánětem v oblasti jizvy, krvácením.

Bolest po operaci Zobrazit více Zobrazit méně

Bolestivost v místě operace a omezení hybnosti doprovázejí především časné období po operaci a postupně většinou odeznívají.

Možné vedlejší účinky

Dočasný pokles krvetvorby Zobrazit více Zobrazit méně

Cytostatika mohou způsobit přechodný pokles tvorby krvinek, který se může projevit vyšší náchylností k horečkám a infekcím, celkovou slabostí, únavností a bledostí, snazší tvorbou modřin, či krvácením z nosu. Komplikace bývá odhalena vyšetřením krevního obrazu a řešením bývá např. podání podkožní injekce léku na podporu regenerace krvetvorby, nebo podání transfuzí krve, či antibiotik podle okolností.

Může být i nutné přerušení nebo snížení intenzity chemoterapie.

Ztráta vlasů Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie podávaná při tomto onemocnění může způsobovat řídnutí nebo i úplnou ztrátu vlasů, začínající zhruba v období za 3-4 týdny od zahájení léčby. K překonání tohoto období je možné zajistit paruku. Nově rostoucí vlasy mohou mít změnu barvy, být hustější, změní styl růstu. Vzácně zde může být potřeba paruky trvalá.

Obtíže se sliznicí v ústech a krku Zobrazit více Zobrazit méně

Podání chemoterapie zhoršuje regeneraci sliznic dutiny ústní a rtů a může způsobit bolestivost nebo drobné defekty. Udržujte rty vlhké jemnými mastmi nebo krémy, pečujte pečlivě o čistotu dutiny ústní pravidelnými výplachy a čištěním zubů jemným kartáčkem – blíže na www.mukozitida.cz

 

Zažívací obtíže Zobrazit více Zobrazit méně

Ozařování v oblasti pánve a břicha může být doprovázeno častějším drážděním s průjmovitou stolicí při zánětu střeva a konečníku.

Kožní změny Zobrazit více Zobrazit méně

Mohou se objevit záděrky a změny v okolí nehtů, zvýšená citlivost sliznic, zhoršené hojení poranění.  Může se objevit i lokalizované zarudnutí a pálení na dlaních a ploskách nohou.

Příznaky podobné chřipce Zobrazit více Zobrazit méně

V průběhu chemoterapie mohou celkové obtíže v podobě únavnosti, slabosti, pobolívání svalů, kostí a kloubů, případně i mírně zvýšená teplota připomínat probíhající chřipkovité onemocnění nebo zápal plic. V případně jejich výskytu lze v dalším cyklu chemoterapie upravit nebo doplnit léky tak, aby obtíže byly alespoň mírnější.

Bolest při chemoterapii Zobrazit více Zobrazit méně

Chemoterapie sama od sebe nebolí, ale navozené komplikace mohou bolestivost způsobovat – zvýšená citlivost až bolest svalů, kostí a kloubů, bolestivost sliznic dutiny ústní, žaludku, bolestivost podrážděných žil po aplikaci chemoterapie v infúzi.

Možné vedlejší účinky

Postižení kůže Zobrazit více Zobrazit méně

Následky radiační léčby lze přirovnat k situaci obdobné při intenzivním opalování na sluníčku nebo v soláriu. Kůže bývá citlivější, načervenalá, pálivější, postupně tmavnoucí, v těžších případech může docházet k odlučování vrstviček pokožky. Důležité je pravidelné promazávání krémy po opalování, omezení dráždění těsnými šaty, teplem, mrazem.

Možné vedlejší účinky

Nenašli jste zde odpověď na Vaši otázku? Zeptejte se!

Přejít do poradny

Jedeme v tom spolu

Na svoji nemoc nejste sami!

hearth

PSYCHOLOGICKÉ
PORADENSTVÍ

peoples

SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ

finance

FINANČNÍ
PORADENSTVÍ

hands

PACIENTSKÉ
ORGANIZACE

Všem děkujeme

Naši partneři