Záštita nad semináři o biosimilars

Dialog Jessenius získal záštitu České asociace sester nad odbornými semináři o biosimilární léčbě v onkologii.
První seminář z připravované série již proběhl ve FN Motol.

Materiály ze semináře najdete na biosimilars.caff.eu

Všem děkujeme

Naši partneři